1 2 3 4 5 6 7

Comunicații de Căutare și Salvare - S.A.R.

       C.N.R.N. RADIONAV S.A. - Constanța Radio - este specializată în comunicații maritime, navă-țărm sau țărm-navă, de corespondență publică dar în special, este factor determinant pentru asigurarea legăturilor în cazurile de primejdie, urgență și securitate pentru salvarea vieții omeneștipe mare. Astfel C.N.R.N. RADIONAV S.A. trebuie să asigure o acoperire eficientă prin comunicații în zona de responsabilitate atribuită Romăniei (zona S.A.R - Căutare și Salvare). Prin zona de responsabilitate S.A.R., se ințelege zona maritimă în care instituțiile ablitate ale statului român pot acționa conform legislației naționale și internaționale și în care România efectuează operațiuni de căutare și salvare de vieți omenești pe mare și cazuri de poluare. Regulamentul S.A.R., aprobat prin H.G. nr.741/2008 prevede că următoarele structuri furnizează servicii de alarmare, acţionând după cum urmează:
 1. - C.N.R.N. “RADIONAV” S.A., prin serviciul public de radiocomunicații navale de apel, pericol și salvare asigură serviciul de recepție a alertelor de primejdie de pe mare și alarmarea M.R.C.C. Constanța (Centrul Maritim de Coordonare), continu 24 de ore din 24, 7 zile pe săptamană.
 2. - C.N.R.N. “RADIONAV” S.A., monitorizează în permanență informațiile primite de la navele maritime și comunică cu acestea în vederea facilitarii și stabilirii cu exactitate a locului producerii unui accident maritim sau de aviație civilă .


        Orice mesaj recepționat cu privire la aeronavele aflate în pericol în zona de informare a zborurilor F.I.R. (flight information region) din București va fi transmis cu operativitate către M.RC.C. Constanța, care va informa corespunzător Centrul de coordonare - ROMATSA. Această operațiune este posibilă prin sistem de comunicații special instalate.
        Orice mesaj recepționat privitor la nave aflate în primejdie, va fi transmis catre M.R.C.C. Constanța. Unitațile participante la operațiunile de căutare și salvare și la situațiile de poluare sunt constituite din personalul și echipamentele de comunicații, logisticii, aparținând M.R.C.C. Constanta, RADIONAV S.A., M.A.P.N. și A.S.V.R.O.M. (Agenția de salvare a vieții omenești pe mare) Constanța. C.N.R.N. RADIONAV S.A. în cazul recepționarii apelurilor de primejdie privind cazurile în care sunt puse în pericol persoane aflate la bordul navei sau căzute în mare, alertează imediat M.R.C.C. Constanța care va prelua coordonarea misiunilor de salvare.
       Deasemenea RADIONAV furnizează și informațiile hidro-meteo necesare M.R.C.C. Constanța pentru coordonarea activitaților de căutare și salvare a vieții omenești pe mare și de răspuns și în caz de poluare marină.

       Comunicațiile vor fi asigurate prin linii dedicate conform procedurilor operaționale aplicabile ale Sistemului Global Maritim de Siguranță (GMDSS). Comunicațiile pentru coordonarea activităților de căutare și salvare se vor derula pe cât posibil pe frecvențele internaționale dedicate și pe căile de comunicații tipice ariei geografice a incidentului. Selectarea sau desemnarea frecvențelor de lucru la locul sinistrului revine M.R.C.C. Constanta, care coordoneaza operațiunea , dupa consultarea cu C.N.R.N. RADIONAV S.A.
        În sprijinul coordonarii activitaților de căutare și salvare a vieții omenești pe mare și în caz de răspuns la un eventual caz de poluare marină, M.R.C.C. Constanța va emite, prin intermediul C.N.R.N. RADIONAV S.A., avize de navigație pentru toți cei interesați prin sistemul NAVTEX, VHF, MF sau HF.


       Pentru navele de pasageri se aplică textul regulamentului SOLAS V/7.3 după cum urmează: Navele de pasageri cărora se aplică cap.1, trebuie să aibă la bord un Plan de cooperare cu cel mai apropiat serviciu S.A.R. în caz de urgență. Planul trebuie stabilit între navă, companie și serviciul S.A.R. Planul trebuie să conțină efectiv înscrisurile exercițiilor periodice și a testelor periodice efectuate. Planul de cooperare va fi constituit din 6 părți și poate fi împărțit astfel:
 1. - informații despre companie
 2. - informații despre navă
 3. - informații S.A.R.
 4. - Disponibilități S.A.R.
 5. - Relații Media
 6. - Exerciții periodice

 7. Planul trebuie elaborat în conformitate cu ghidul aprobat de MSC/Circ.1079.

 • G.M.D.S.S.

  Procesul de retehnologizare început în anul 1993 a făcut ca Stația Romană de Coastă “CONSTANȚA RADIO” să devină perfect compatibilă cu cerințele G.M.D.S.S. prin noile dotări cu echipamente DSC, RADIOTELEX și TELEX prin INMARSAT. Detalii...-->
 • Transmisii Navtex

  Parte integrantă a Sistemului G.M.D.S.S., serviciul național NAVTEX  a fost introdus ca mod de lucru la RADIONAV în anul 2003. “CONSTANȚA RADIO”  în calitate de coordonator transmite informații de siguranță pe frecvențele de 490 / 518 Khz, în limba română și engleză. Detalii...-->
 • VHF DSC

  Stația Română de Coastă “CONSTANȚA RADIO” asigură veghea permanentă în unde de inaltă frecvență (VHF) și apel selectiv numeric digital (VHF DSC) - CH16 respectiv CH 70. Canalele de lucru pentru traficul de serviciu sunt CH 25 și CH 26. Detalii...-->
 • MF DSC

  În unde medii (MF)“CONSTANȚA RADIO” asigură veghea cotinuă pe frecvența Internațională de primejdie, urgență și securitate 2182 kHz și  MF DSC pe 2187,5 kHz. Pentru traficul de serviciu frecvențele alocate I.T.U. sunt  2332,5 și 2748 kHz. Detalii...-->
 • HF DSC

  Stația Română de Coastă “CONSTANȚA RADIO” deasemnea asigură veghe permanentă și în unde de înaltă frecvență (HF) în benzile de frecvențe alocate I.T.U. de 4/6/8/12/16/22 MHz și frecvențele HF DSC  4207.5, 6312.5, 8414.5, 12577 kHz. Detalii...-->
 • Radiotelegrafie

  “CONSTANȚA RADIO” menține serviciul de radiotelegrafie, morse, pentru cei interesați, utilizând doar frecvențele de 500 kHz pentru recepție și 446.5 kHz pentru emisie. În acest scop se folosesc două emițătoare SAILOR cu puterea de 400 W. Detalii...-->